Informace o publikaci

Určení transportní účinnosti ablační cely pro LA ICP MS

Logo poskytovatele
Autoři

STIBOREK Marek PRYSIAZHNYI Vadym BEDNAŘÍK Antonín KROUPA Jiří HOUŠKA Pavel KRÁSENSKÝ Pavel KANICKÝ Viktor PREISLER Jan

Rok publikování 2021
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Transportní účinností ablační cely se rozumí hodnota udávající poměr mezi množstvím detekovaného analytu a celkového počtu analytu obsaženého v analyzovaném vzorku; jde o parametr udávající kvalitu přenosu analytu z ablační cely na detektor. Vhodným prostředkem ke zjištění transportní účinnosti jsou zejména nanočástice (NP), které se v časovém záznamu intenzity signálu daného m/z projevují jako ostré píky s vysokou intenzitou signálu, přičemž při nízké početní koncentraci NP platí, že jeden pík odpovídá jedné nanočástici. V tomto případě stačí porovnat počet NP obsažených v analyzovaném vzorku s počtem píků v časovém záznamu intenzity signálu. V našem přístupu jsme na křemíkovou a skleněnou destičku potaženou želatinou nanesli pomocí piezoelektrického pipetoru zředěnou suspenzi 50nm zlatých ultrauniformních nanočástic. Počet nanočástic na křemíkové destičce jsme stanovili pomocí skenovací elektronové mikroskopie (SEM) jakožto referenční techniky pro počítání nanočástic na vzorku. Nanočástice nanesené na skleněné destičce potažené želatinou byly vloženy do ablační cely, přičemž celá vysušená kapka (dried droplet) s obsahem NP byla ablatována. Porovnáním počtu NP získaných technikou SEM a LA ICP MS jsme určili transportní účinnost námi navržené ablační cely na 83 %.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info