Informace o publikaci

Vybrané psychologické aspekty pracovní angažovanosti u středoškolských učitelů

Autoři

WOLFOVÁ Kateřina LACKO David SLOVÁČKOVÁ Zuzana

Rok publikování 2021
Druh Článek ve sborníku
Konference Sociální procesy a osobnost 2020 Sborník příspěvků
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www http://www.spao.eu/files/spo-proceedings20.pdf
Klíčová slova teachers’ engagement; work meaningfulness; burnout; satisfaction
Popis Cílem výzkumu bylo zjistit míru pracovní angažovanosti a její vztah s vybranými psychologickými aspekty (pracovní smysluplností, syndromem vyhoření a celkovou životní spokojeností). Výzkumný soubor zahrnoval 662 středoškolských učitelů. Angažovanost byla měřena dotazníkem Utrecht Work Engagement Scale (UWES-9) a dotazníkem Engaged Teachers Scale (ETS). Výsledky potvrdily pozitivní statisticky významný vztah mezi pracovní angažovaností a pracovní smysluplností (WAMI), celkovou životní spokojeností (SWLS) a osobní úspěšností (MBI-ES) a negativní statisticky významný vztah mezi dvěma zbývajícími dimenzemi dotazníku vyhoření (MBI-ES), emocionálním vyčerpáním a depersonalizací. Součástí výzkumu bylo také srovnání psychometrických vlastností obou dotazníků zjišťujících učitelskou angažovanost. Výsledky naznačují, že ETS je vhodnějším nástrojem k měření angažovanosti u učitelů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info