Informace o publikaci

Strukturentdeckung der Fachtexte in SEAH

Logo poskytovatele
Název česky Struktury odborných textů v korpusu SEAH
Autoři

KÁŇA Tomáš HRADÍLKOVÁ Helena

Rok publikování 2022
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Volný pohyb a usazování v rámci EU s sebou přináší potřebu, ba dokonce touhu ovládat jazyk nové domovské země, a to jak na obecné, tak na odborné a technické úrovni. Zatímco dříve vedení mezinárodních společností prosazovalo používání angličtiny jako firemního jazyka, v posledních letech je patrný obrat k používání národního jazyka. Podobný trend lze pozorovat i u zahraničních pobytů studentů programu ERASMUS. Zatímco jazykem výuky nelingvistických předmětů zůstává většinou angličtina, "hlad" po základních znalostech národního jazyka je zřejmý a základní orientace v oboru v cílovém jazyce je nezbytná. Na tuto výzvu reagovala řada projektů (především OLS, Online Linguistic Support) a v poslední době projekt SEAH, který vyvíjí platformu pro studenty s textovým korpusem pro studenty architektury a stavebnictví. Podíváme se blíže na tuto platformu, porovnáme ji s texty z obecného korpusu a zodpovíme tyto otázky : Jaké jsou formální rozdíly mezi obecnými a odbornými texty? Obecné jazykové texty porovnáváme s texty odbornými (korpusy deTenTen a SEAH). Jak lze z údajů v korpusu SEAH odvodit struktury odborného jazyka? Jak je lze upevnit a využít v procesu samoučení? Korpus je považován za reprezentanta forem, jejichž funkce je třeba interpretovat. Jsou diskutovány statistické rozdíly mezi korpusem obecného jazyka a speciálním korpusem (zde architektura a stavebnictví). Dále se zabýváme těmi formami, které mohou mít v různých korpusech různé funkce. Tímto způsobem lze odhalit typické struktury odborného jazyka. Následně jsou navrženy úlohy a cvičení, které mohou tyto struktury a jevy upevnit.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info