Informace o publikaci

Municipal Solid Waste Management in the Czech Republic and in Slovakia

Logo poskytovatele
Název česky Odpadové hospodářství obcí v České republice a na Slovensku
Autoři

MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ Beáta SOUKOPOVÁ Jana ŠUMPÍKOVÁ Markéta KŘÁPEK Milan

Rok publikování 2022
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj NISPAcee Journal of Public Administration and Policy
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
www https://sciendo.com/article/10.2478/nispa-2022-0005
Doi http://dx.doi.org/10.2478/nispa-2022-0005
Klíčová slova contracting; efficiency; inter-municipal cooperation; management; municipal solid waste
Přiložené soubory
Popis Kontrahování nakládání s odpady je jedním z nejčastěji používaných přístupů k poskytování této služby a toto téma je zjevně v centru častých akademických výzkumů. Cílem tohoto článku je prozkoumat trendy v oblasti sběru a odstraňování pevných odpadů na komunální úrovni pro Českou republiku a Slovensko z hlediska vývoje za posledních 20 let se zaměřením na podíl meziobecní spolupráce na dodání této služby. Na rozdíl od západoevropských zemí, které procházejí rekomunalizací, data získaná za Slovensko a Českou republiku za 20 let ukazují, že v nakládání s komunálním odpadem dominuje kontraktace, která ve zkoumaném období narůstá. Tato skutečnost je zřejmě odrazem vysoké míry fragmentace v obecních strukturách a nízké ochoty obcí spolupracovat. Získaná data rovněž naznačují, že využití externích dodavatelů zřejmě přináší marginální úspory, které by jistě mohly být podstatně větší; potenciální zvýšení efektivity prostřednictvím uzavírání smluv je jednoznačně omezeno nízkou kvalitou řízení zakázek. Co se týče naší základní otázky, zjistili jsme, že podíl meziobecní spolupráce mezi způsoby poskytování služeb se během zkoumaného období významně nezvýšil. Dotazovaní odborníci se téměř jednotně shodli na třech kritických limitech souvisejících s problematikou meziobecní spolupráce při dodávkách TKO – transakční náklady různých typů, neexistující pravidelná porovnávání nejlepších řešení a omezená motivace k výběru optimálních způsobů poskytování služeb.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info