Informace o projektu

Informace o projektu
Alternativní způsoby poskytování služeb

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA19-06020S
Období řešení
1/2019 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta
Spolupracující organizace
Vysoká škola regionálního rozvoje

Alternativní mechanismy poskytování veřejných služeb (ang. alternative service delivery arrangements, ASDA) představují oblast, která je předmětem zkoumání zejména v posledních 10 letech. Důvodem k tomu jsou hojně diskutovaná omezení nástrojů new public managementu a role nových přístupů jako (new public) governance či networks. Výzkum se dosud soustředil na vyspělé, nikoliv tranzitivní země. Cílem výzkumu je zmapovat existující znalosti a zkušenosti s ASDA ve vyspělých a tranzitivních zemích (s důrazem na Česko a Slovensko) a na základě sekundárních dat a primárního výzkumu identifikovat faktory, které determinují, rozsah, formy, úspěchy a selhání ASDA. Výzkum tak přispěje teorii veřejné správy a řízení ve veřejné správě (public managementu), protože se zaměří na dosud více neprobádaný kontext. Výsledky mohou posloužit také k lepšímu nastavení a efektivnějšímu alokování zdrojů na projekty z oblasti ASDA.

Publikace

Počet publikací: 57


Předchozí 1 2 3 4 5 6 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info