Informace o publikaci

Projekt GEOBARR: S bezpečným ukládáním vyhořelého jaderného paliva pomůže sama příroda

Logo poskytovatele
Autoři

LEICHMANN Jaromír KUBEŠ Martin HOLÁ Markéta WERTICH Vojtěch

Rok publikování 2022
Druh Článek v odborném periodiku (nerecenzovaný)
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Bezpečné ukládání vyhořelého jaderného paliva je důležitou podmínkou efektivního využití jaderné energie jako jedné z možností zajištění energetické soběstačnosti a nezávislosti při současné snaze o co nejšetrnější přístup k životnímu prostředí. Úniku nebezpečných izotopů s krátkým poločasem rozpadu brání v úložišti zejména technické bariéry. Migraci uranu bude bránit i geologická bariéra, přírodní horninové prostředí. O chování uranu v přírodním prostředí je k dispozici řada údajů. Chováním uranu v přírodním prostředí se zabývá i projekt GEOBARR (Geochemické bariéry), řešený v Ústavu geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (PřF MU) ve spolupráci se státním podnikem DIAMO a Správou úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO). Za využití moderních analytických metod a vyvinuté metodiky zobrazení s vysokým rozlišením jsme byli schopni pozorovat komplexní geologické procesy, které probíhaly i v měřítku pouze několika mikrometrů, avšak mohly mít za následek vznik i obrovských ekonomicky významných uranových ložisek nebo naopak stabilizaci uranu v horninovém masivu po dobu více než 200 milionů let.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info