Informace o publikaci

Metodika pro hodnocení populačních morfologických dat v platformě A.D.A.P.T pro potřeby vývoje a výroby předmětů osobní ochrany

Autoři

JURDA Mikoláš URBANOVÁ Petra ČUTA Martin ČERNÝ Dominik JANDOVÁ Marie KOVÁČOVÁ Veronika BEZDĚKOVÁ Vendula

Rok publikování 2023
Druh Certifikované metodiky
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Přiložené soubory
Popis Cílem metodiky je vytýčit postupy pro získávání populačních morfologických dat v?prostředí webové platformy A.D.A.P.T., které jsou založeny na zpracování metrických údajů a trojrozměrných digitálních modelů lidského těla. Metodika cílí primárně na výrobce ochranných pomůcek, kterým poskytne prostředky, jak získat údaje o tělesných vlastnostech středoevropské populace. Součástí metodiky je postup definování referenčního souboru prostřednictvím obsažených filtrů, ukázka správného použití nástrojů pro měření tělesných rozměrů na 3D digitálních modelech databáze a jejich porovnání s?modely návrhů ochranných pomůcek a postupy statistického zpracování dat obsažených v?databázi a uživatelem naměřených dat. Metodika dále obsahuje popis obsažených dat včetně vyhodnocení jejich spolehlivosti z?pohledu příslušných ISO norem. Metodika poskytne koncovým uživatelům, mezi které patří především návrháři a výrobci ochranných pomůcek, nástroj a postupy, které jim umožní plně využít data obsažená v?databázi A.D.A.P.T., a to včetně schopnosti měřit vlastní anebo nestandardní rozměry těla a tato data zpracovat do podoby souhrnných výstupů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info