Informace o publikaci

Efektivita práce učitele v inkluzivním vzdělávání: sebehodnoticí nástroj pro studující pedagogických oborů.

Logo poskytovatele
Autoři

VAĎUROVÁ Helena SLEZÁKOVÁ Katarína SLEPIČKOVÁ Lenka

Rok publikování 2022
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis V této publikaci se věnujeme předpokladům pro efektivní inkluzivní vzdělávání a způsobům jejich hodnocení. Nástroj, který jsme připravily pro studující, umožňuje zhodnotit vlastní připravenost do učitelské praxe (tzv. sebeúčinnost) a identifikovat oblasti, ve kterých je potřeba učitelské dovednosti rozvíjet. Nástroj je adaptací mezinárodně používaného sebehodnotícího dotazníku TEIP: Efektivita učitele pro inkluzivní praxi (v anglickém originálu Teacher Effectiveness for Inclusive Practice Scale) autorů Sharma, Loreman a Forlin). Tuto hodnoticí část jsme doplnily o Celkové zhodnocení, které zprostředkuje jasné grafické vyjádření subjektivního hodnocení jednotlivých kompetencí a celých oblastí. Dále jsme vytvořily Plán rozvoje, v němž si studující nebo učitelky a učitelé zpracovávají konkrétní cíle pro konkrétní oblasti nebo dovednosti. Opakované použití nástroje jim potom dává možnost rozvoj kompetencí zhodnotit a plán aktualizovat. Sebehodnoticí nástroj byl pilotován ve dvou vlnách mezi studujícími bakalářského a magisterského programu na Pedagogické fakultě a také mezi vyučujícími na ZŠ.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info