Informace o publikaci

Literární směry v slovanských literaturách a jedna případová studie (Utváření naturalismu v ruské literatuře).

Autoři

POSPÍŠIL Ivo

Rok publikování 2023
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Slavica litteraria
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://journals.phil.muni.cz/slavica-litteraria/article/view/35741
Klíčová slova Specific features of literary currents; their national nature; naturalism as an undercurrent of realism in its widest sense
Popis Autor se ve svém příspěvku jako úvodu k tematickému souboru studí Slovanské literatury – Dějiny a teorie (koncepce, periodizace, syntéza) zabývá specifickými rysy paradigmatu a trajektorie literárních směrů ve slovanských literaturách a na jejich pozadí utvářením a podobami naturalismu nebo poetik jemu blízkých nebo se s ním prolínajících v slovanskýchl literaturách a zvláště v ruské literatuře 19. a první poloviny 20. století. Ukazuje na etymologii termínu a jeho různé vývojové etapy i na to, kterak různě se v rámci národních literatur identifikují všeliké světové literární směry, jež se někde ani nepojmenovávají nebo se subsumují pod jiné jevy nebo „nálepky“ (labels); jinak řečeno: každá národní literatura má svoje vlastní evoluční paradigma, které se jen zčásti podobá paradigmatům jiných národních literatur. Naturalismus prochází jako spodní proud světovou literaturou a v Rusku hraje centrální roli ve vývoji realismu v širokém slova smyslu: není tedy finální fází realismu a úvodem k moderně, ale integrální součástí realismu jako literárního směru, jeho vnitřní podstatou a stínovým průvodcem jeho evolucí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info