Informace o projektu

Informace o projektu
Ideologie ve slovanských literaturách a kulturách (IdeSlav)

Kód projektu
MUNI/A/1349/2022
Období řešení
1/2023 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Projekt je zaměřen na podporu výzkumu doktorandů Ústavu slavistiky v oborech Areálově-filologická studia, Slovanské literatury a Literární komparatistika. Ideologie v literatuře a kultuře je věčným tématem, které zasluhuje neustálé aktualizace a hledání nových způsobů promýšlení. Projekt má umožnit členům badatelského týmu přidat k odborným diskusím na toto téma vlastní hlas. Ideologie je zde chápána jako široký pojem označující soubor myšlenek, názorů a idejí, které se určitým způsobem vymezují vůči minulému a současnému světu, ale i jeho budoucím možnostem vývoje. Jde o téma, jemuž se málokterému badateli na poli humanitních věd podaří zcela vyhnout, proto je potřeba jít mu naproti, což je hlavní myšlenka i cíl projektu, v rámci nějž vzniknou odpovídající výstupy především v podobě studií a prezentací na vědeckých fórech.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Publikace

Počet publikací: 96


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 10 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info