Informace o publikaci

Žánrová specifika literatury pro děti v kontextu psychosociálního zrání na příkladu čtenářského výzkumu současných žáků třetích tříd základní školy

Autoři

LÍPOVÁ Magdaléna JINDRA Miroslav

Rok publikování 2023
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Psychický vývoj dítěte souvisí s jeho specifickým způsobem chápání světa, což se bezesporu promítá i do tematického a žánrového výběru vlastní četby. V obecné teorii i na základě praktických výzkumů v oblasti dětského čtenářství korespondují s každým vývojovým věkem určitá žánrová specifika. Nutnost zabývat se touto žánrovou kategorizací spočívá ve dvou rovinách. Charakterizuje specifické potřeby daného věkového období, avšak rovněž slouží jako jistá opora pro pedagogy či další dospělé, kteří literární tituly pro dětské čtenáře vybírají. Příspěvek se zabývá výzkumem preferencí, oblíbenosti a žánrové aktuálnosti v oblasti výběru literatury a četby u současných dětských čtenářů třetích tříd v kontextu čtenářského zrání a psychického vývoje. Vychází z výsledků dílčích částí výzkumu disertační práce zaměřené na identifikaci dítěte mladšího školního věku s literárním dílem a divadelním představením.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info