Informace o projektu
Jazyková a literární komunikace VI. (JLK6)

Kód projektu
MUNI/A/1331/2022
Období řešení
1/2023 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Projekt specifického výzkumu pokračuje v dosavadním zkoumání jazykové a literární komunikace v propojení s tématy řešených disertačních prací studentů DSP Jazyková a literární komunikace. V oblasti lingvistické bude výzkum soustředěn především na problematiku jedinců s odlišným mateřským jazykem (dále OMJ), a to finalizací fonetického výzkumu dospělých mluvčích s OMJ (vyhodnocení percepčních testů a spektrogramů), zkoumáním metafor, frazeologismů a idiomů v každodenní komunikaci mezi rodilými mluvčími a jedinci s OMJ, výzkumem vlivu mluveného projevu na žáky s OMJ a sledováním potřeb pedagogův oblasti jazykové komunikace při práci s žáky s OMJ. Literárněvědná tematika je ve výzkumu zastoupena pokračujícím literárněhistorickým studiem mariánské tematiky v dílech českých katolicky orientovaných ruralistů; zkoumáním exotiky v současné české literatuře; analýzami literatury pro děti a mládež v souvislosti s teorií psychického vývoje podle E. H. Eriksona a výzkumem recepce uměleckého díla dětmi mladšího školního věku; literárněteoretickým výzkumem typologie literární postavy; translatologickou problematikou (práce s korpusy při překladech uměleckých děl současné ruské literatury do češtiny). Výstupy z projektu pomohou nejen rozšířit oborové poznatky, ale povedou i k precizaci výzkumných nástrojů (reflektivní a čtenářské dílny, práce s jazykovými korpusy, percepční testy apod.), které mohou být aplikovatelné i v pedagogické praxi.

Publikace

Počet publikací: 52


Předchozí 1 2 3 4 5 6 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info