Informace o publikaci

Detection and characterization of individual Au nanoparticles using SubAP LDI MSI

Logo poskytovatele
Název česky Detekce a charakterizace jednotlivých Au nanočástic s použitím SubAP LDI MSI
Autoři

ŽALUD Michal PRYSIAZHNYI Vadym BEDNAŘÍK Antonín PREISLER Jan

Rok publikování 2023
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Prezentace shrnuje výsledky výzkumu týkající se detekce jednotlivých zlatých nanočástic pomocí metody zobrazovací hmotnostní spektrometrie s laserovou desoprcí/ionizací. Prezentace také zahrnuje popis jednotlivých kroků experimentů a parametry ovlivňující výsledná data.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info