Informace o publikaci

A Comparison of Psychosomatic Symptoms and Coping Strategies of 14—19 Year–old Czech Students with and without Specific Learning Disabilities in Stressful Circumstances

Název česky Srovnání psychosomatických symptomů a copingových strategií u žáků s a bez SPU ve věku 14 - 19 let ve strresových situacích
Autoři

JŮZOVÁ Ivana VICHERKOVÁ Nikol

Rok publikování 2024
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj BRITISH JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Klíčová slova specific learning disabilities; psychosomatic symptoms; coping strategies; Czech Republic
Popis Studie byla zaměřena na porovnání prevalence (H1) a typu (H2) psychosomatických příznaků u českých studentů ve věku 14–19 let (N = 459) bez a se specifickými poruchami učení (SpLD) a inklinací těchto žáků k vybraným copingovým strategiím (H3). Nebyly pozorovány žádné statisticky významné rozdíly v prevalenci a typu psychosomatických symptomů mezi studenty bez SpLD (n = 366) a studenty se SpLD (N = 93). Čtyřmi nejčastějšími psychosomatickými symptomy v obou sledovaných skupinách byly bolesti břicha (61 %; N = 459), extrémní únava (60%; N = 459), třes (56%; N = 459) a bolest hlavy (53 %; N = 459), které se objevovaly, když byli studenti ve stresu někdy až velmi často. Nebyly pozorovány žádné rozdíly v inklinacích studentů k negativním a pozitivním strategiím zvládání stresu, kromě zneužívání alkoholu, které bylo častější u studentů bez SPLD (p = 0,024). Byla zjištěna korelace mezi úzkostí, únikovou strategií, pláčem a šesti nejčastějšími psychosomatickými příznaky. Kromě toho studenti s SpLD častěji uváděli použití strategií k odstranění příčiny problému (80 %; N = 93) a snahu nalézt různá řešení problémových situací (80 %; N = 93). Výsledky studie tedy naznačují, že specifické poruchy učení nejsou rizikovým faktorem ani pro vyšší prevalenci psychosomatických symptomů, ani pro preferenci negativních copingových strategií.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info