Informace o projektu

Specifika potřeb edukačních a socializačních procesů dětí/dospělých s postižením/znevýhodněním (SNESP)

Projekt cílí na detrminování specifik potřeb edukačních a socializačních procesů dětí a dospělých s postižením nebo znevýhodněním skrze analýzu. Výzkumná práce zohlední biodromální hledisko, aspekty budou sledovány se záměrem docílit coloživotního rozvoje sledovaných osob různého věku. Potřeby budou sledovány perspektivou procesů edukačních a socializačních. Determinování specifik procesů povede k naplnění těchto potřeb na různých úrovních u dětí i dospělých se speciálními vzdělávacími potřebami.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info