Informace o publikaci

The morphometric variability of the opisthaptoral hard parts of Paradiplozoon homoion (Bychowsky et Nagibina, 1959) from several host species of fish

Autoři

PŘIKRYLOVÁ Iva MATĚJUSOVÁ Iveta GELNAR Milan

Rok publikování 2002
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Helminthologia
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Zoologie
Klíčová slova Paradiplozoon homoion; morphometric variability
Popis Total of 221 specimens of Paradiplozoon homoion, a gill parasite of mainly cyprinid fish, were analysed in detailed morphometric study of the attachment apparatus. The specimens were collected from seven host species of family Cyprinidae (Alburnoides bipunctatus, Barbus barbus, Chondrostoma nasus, Gobio gobio, Leuciscus leuciscus, Phoxinus phoxinus, Rutilus rutilus). Nineteen characters of clamp (the third pair clamp) , 4 characters on the central hook and 2 proportional characters on clamp were analysed. Measurements originated from specimens parasitising different host species were compared. No significant differences were detected in the measurements of the central hook sickle. Also compared proportion of the width and length of the trapeze spur of the proximal tip of the median plate of the attachement clamps showed no significant differences. This character seems to be very stable and might be prove as suitable conservative character for species identification of diplozoids in future research. The shape the central hooks,the proximal and distal tip of the median plate of the clamps as species specific and stable characters of P. homoion were also analysed in specimens from all seven hosts. As no differences were found it was conclude that all studied specimens belong to P. homoion species.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info