Informace o publikaci

Preparation, spectral properties and structures of Cu(LN)xNi(CN)4 (LN = N-methylated derivates of 1,2-diaminoethane; x = 1,2)

Název česky Příprava, spektrální vlastnosti a struktura Cu(LN)xNi(CN)4 (LN = N-methylované deriváty 1,2-diaminoethanu; x = 1,2)
Autoři

KUCHÁR J. ČERNÁK J. MAYEROVÁ Z. KUBÁČEK Pavel ŽÁK Zdirad

Rok publikování 2003
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Solid State Phenomena
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Anorganická chemie
Klíčová slova Copper; Tetracyanonickellate(II); Crystal Structure; Low-dimensional; IR and EPR spectra
Popis Z roztoku voda - methanol, který obsahoval Cu(II) - LN - [Ni(CN)4]2- (1:2:1) (LN = N, N-dimethylethylenediamine (dmen); N,N'-dimethylethylenediamine (bmen); N,N,N',N'-tetramethylethylenediamine (tmen) )byly izolovány tři nové sloučeniny: Cu(dmen)2Ni(CN)4 (CDNC), Cu(bmen)2Ni(CN)4 (CBNC) and Cu(tmen)Ni(CN)4 (CTNC). Rentgenová strukturní analýza prokázala, že CDNC má jednodimenzionální strukturu tvořenou nekonečnými kvazi.lineárními 2,2-TT řetězci rovnoběžnými s c osou. Měření provedené EPR spektroskopií indikují lokální symetrii okolí nepárového elektronu jako axiální pro CDNC a CTNC a rombickou pro CBNC.
Související projekty: