Informace o publikaci

Dlouhodobá prognóza polyneuromyopatie kritického stavu

Autoři

VONDRÁČEK Petr BEDNAŘÍK Josef ČUNDRLE Ivan

Rok publikování 2003
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Anesteziologie & Intenzivní medicína
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
Klíčová slova critical illness; polyneuropathy; myopathy; multiple orga failure; systemic inflammatory response syndrome
Popis Prognóza kriticky nemocných pacientů je významně ovlivněna rozvojem získaného postižení nervosvalového systému, které se manifestuje generalizovanou svalovou slabostí, nově vzniklou během kritického stavu a obtížným přechodem od arteficiální ke spontánní ventilaci. Toto získané nervosvalové postižení multifaktoriální geneze je významnou příčinou prolongované morbidity i mortality kriticky nemocných. Kromě exacerbace preexistujícího nervosvalového onemocnění a perzistující farmakologické blokády nervosvalového přenosu, byly nověji u těchto nemocných popsány polyneuropatie a myopatie kritického stavu, respektive jejich kombinace - polyneuromyopatie kritického stavu (critical illness polyneuromyopathy - CIPM). Autoři prezentují prospektivní klinickou a elektrofyziologickou studii u souboru 76 kriticky nemocných, sledovaných po dobu 1 měsíce klinicky a elektrofyziologicky. Sledování dokončilo 46 nemocných. Elektrofyziologické abnormity, svědčící pro nově vzniklou CIPM, byly zjištěny během 5. týdne u 25 nemocných. Studie potvrdila vysokou prevalenci CIPM u kriticky nemocných (54,3 %), s dominujícím motorickým postižením typu axonální neuropatie a myopatie, obvykle v kombinaci. U 11 pacientů s nervosvalovými komplikacemi, kde již od rozvoje kritického stavu uběhlo více než 6 měsíců, byl zhodnocen výsledný klinický stav, stupeň soběstačnosti a dlouhodobá prognóza. Výsledky podporují teorii, že rozvoj nervosvalových komplikací u kriticky nemocných výrazně zhoršuje i jejich dlouhodobou prognózu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info