Informace o publikaci

Sociální ochrana a důchodový systém

Autoři

SLANÝ Antonín KREBS Vojtch a kol.

Rok publikování 2004
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Popis Text se vnuje modernizaci dchodových systém . Tžišt je otevená metoda koordinace (OMC) ve tech základních oblastech, kterými jsou pimenost dchod, finanní udržitelnost dchodových systém a naplování mnících se poteb spolenosti. V první ásti je charakterizována státní sociální podpora a konstrukce dávek státní sociální podpory, V druhé ásti je analyzován systém sociální pomoci v zemích EU (EU-15). Tetí kapitola se vnuje strategii modernizace sociální ochrany v zemích EU a následn jsou pak rozebírány spolené cíle dchodových systém v tchto zemích. Závrená ást analyzuje dosavadní zkušenosti s fungováním systému NDC (Notional Defined Contribution)
Související projekty: