Informace o projektu

Vliv institucionálních změn na měnovou politiku v ČR během procesu začleňování do struktur EU

Logo poskytovatele
Kód projektu
GP402/01/P010
Období řešení
1/2001 - 1/2003
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Předmětem výzkumu je vliv změn hospodářsko-politických institucí ČR během předvstupní fáze a po vstupu do Evropské unie na strategii měnové politiky. Výzkum se zaměří jak na změny ve vnitřní (tzn. peněžní a úvěrové), tak i ve vnější (tzn. kursové) měnové politice a jejich dopadu na národní hospodářství v různých fázích vývoje: v předvstupní fázi do EU, po případném současném vstupu do EU i EMU, při vstupu do EU ale mimo Eurozónu a při využití systému ERM II. Výzkum má charakter komparativní studie, kter á je založena na analýze zkušeností členských zemí EU, přičemž reflektuje specifickou situaci českého hospodářství procházejícího transformací. Těžiště pracovního postupu výzkumu je v sestudování a analytickém utřídění poznatků, jejich zobecnění a kompar aci s českými podmínkami. Výstupem výzkumu je variantní studie řešící zadání z hlediska aplikované hospodářské politiky a je využitelná ve výuce na fakultě. Během výzkumu se počítá s prezentací a diskusí dílčích závěrů na odborných fórech.

Publikace

Počet publikací: 28


Předchozí 1 2 3 Další