Informace o publikaci

Princípy regionálnej politiky v súlade s Národným rozvojovým plánom s ohľadom na marginalizované skupiny obyvateľstva.

Autoři

VAŠEČKA Michal

Rok publikování 2004
Druh Výzkumná zpráva
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Popis Predpokladom úspešnosti politiky inklúzie a integrácie sociálne vylúčených marginalizovaných skupín rómskeho obyvateľstva je rešpektovanie princípov zamerania, implementácie a reciprocity. 1. Princípy zameranosti Princíp destigmatizácie Princíp desegregácie Princíp degetoizácie 2. Princípy implementácie Princíp koncentrácie Princíp partnerstva Princíp programovania 3. Princípy vzájomnej reciprocity Princíp zákonnosti Princíp zásluhovosti Princíp zodpovednosti Uvedené princípy regionálnej politiky vzhľadom na marginalizované skupiny obyvateľstva v súčasnosti možno uplatňovať v práci s rómskymi osadami, ktoré sú opísané v „ročnom výkaze“ Úradu splnomocnenkyne pre rómske komunity. Presné informácie o infraštruktúre, ako aj prehľad rozvinutosti sociálneho kapitálu jednotlivých osád zatiaľ nie je na Slovensku zmapovaný. Z pohľadu MVRR stále nie je vykonaný komplexný sociografický mapping všetkých prostredí, ktoré obývajú marginalizované skupiny Rómov na Slovensku. Bez takýchto informácií však nie je možné precíznejšie stanoviť politiku prístupov. Nakoľko komplexné mapovanie rómskych osád na Slovensku prebieha už od polovice roku 2003 pod gesciou Úradu splnomocnenkyne vlády pre rómske komunity a Ministerstva sociálnych vecí, práce a rodiny, je potrebné počkať na záväzné výsledky tohto výskumu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info