Informace o publikaci

Srovnání akustické denzitometrie a dobutaminové echokardiografie v diagnostice viability myokardu

Autoři

PANOVSKÝ Roman KINCL Vladimír MELUZÍN Jaroslav FISCHEROVÁ Blanka ŠTĚTKA František

Rok publikování 2004
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Cor et Vasa
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Kardiovaskulární nemoci včetně kardiochirurgie
Klíčová slova acoustic densitometry; viability; coronary artery disease
Popis Cíl: Cílem studie bylo srovnání akustické denzitometrie s dobutaminovou echokardiografií v predikci obnovení systolické funkce levé komory po revaskularizaci myokardu nemocných s chronickou stabilní ischemickou chorobou srdeční. Soubor nemocných a metody: U 34 nemocných s chronickou stabilní ischemickou chorobou srdeční a známým koronarografickým nálezem byla vyšetřena viabilita celkem 354 dysfunkčních myokardiálních segmentů v povodí stenotických tepen plánovaných k revaskularizaci. Viabilita byla vyšetřována zátěžovou echokardiografií s malými dávkami dobutaminu a akustickou denzitometrií. Jako viabilní byly segmenty hodnoceny v případě zlepšení své kontraktility alespoň o jeden stupeň při infuzi dobutaminu. Při vyšetření akustickou denzitometrií byly měřeny hodnoty cyklického kolísání integrovaného zpětného rozptylu (CVIB) s hraničními hodnotami k diagnostice viability myokardu pro jednotlivé segmenty v rozsahu 4,0-4,5dB. Obnovení systolické funkce původně dysfunkčních myokardiálních segmentů bylo hodnoceno klidovou echokardiografií s odstupem 3 měsíců po revaskularizaci. Výsledky: Senzitivita akustická denzitometrie v předpovědi pooperačního funkčního zlepšení regionální systolické funkce byla 90%, zatímco senzitivita dobutaminové echokardiografie byla 83%. Specificity obou metod byly 77% a 81%. Výsledky se mezi sebou statisticky nelišily. Shoda mezi oběma metodami byla v 80% segmentů. Závěr: Akustická denzitometrie má v předpovědi funkčního zlepšení regionální systolické funkce levé komory statisticky srovnatelné výsledky s dobutaminovou echokardiografií.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info