doc. MUDr. Roman Panovský, Ph.D.


telefon: 543 182 233
e‑mail:
Základní údaje

Členství v akademických orgánech

Oborová komise Kardiologie, Cardiology

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU I. interní kardioangiologická klinikaLékařská fakulta
Pracovní zařazení Docent
e-mail

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 24033
Interní informace Portál MU IS MU