Informace o publikaci

Old Biharian reptiles of Zabia Cave (Poland)

Název česky Spodnobiharští plazi Žabí jeskyně (Polsko)
Autoři

IVANOV Martin

Rok publikování 1997
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Acta zoologica cracoviensia
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Geologie a mineralogie
Klíčová slova Reptilia; Serpentes; Sauria; determination; osteology; Lower Pleistocene; palaeoecology; Poland
Popis Celkem 8 taxonů náležících plazům běžně se vyskytujícím ve střední Evropě bylo nalezeno na lokalitě Žabí jeskyně. Nález druhu Natrix cf. tessellata v Žabí jeskyni je nejsevernějším evropským výskytem tohoto druhu. Korelace plazího společenstva s hlodavci ukázalo že hadi odrážejí nepatrné klimatické změny významněji než drobní savci.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info