Informace o projektu

Informace o projektu
Dynamika vztahů marinního a kontinentálního prostředí

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA205/95/1211
Období řešení
1/1995 - 1/1997
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Moravské zemské muzeum v Brně
Univerzita Palackého v Olomouci

Hlavním cílem projektu je získat nové poznatky o dynamice vzájemných vztahů marinního a kontinentálního prostředí v geologické minulosti, a to na základě studia lokálních a globálních změn společenstev fauny a flóry. Projekt se proto opírá o podrobné paleontologické a sedimentologické analýzy vybraných vrtných profilů a lokalit různého geologického stáří (paleozoikum, terciér, pleistocén) v oblasti styku Českého masívu a Západních Karpat na Moravě. Výsledky těchto analýz budou využity jednak k širším interpretacím paleoekologickým, paleogeografickým a stratigrafickým ve studované oblasti a ke korelacím v evropském měřítku, jednak k závěrům teoretickým.

Publikace

Počet publikací: 8


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info