Informace o publikaci

A haplotype constituted of four MMP-2 promoter polymorphisms (-1575G/A, -1306C/T, -790T/G and -735C/T) is associated with coronary triple- vessel disease

Název česky Haplotyp čtyř polymorfismů v promotoru genu pro MMP-2 (-1575G/A, -1306C/T, -790T/G a -735C/T) je asociován s nemocí tří koronárních tepen
Autoři

VAŠKŮ Anna PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ Monika IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ Lydie ŠIŠKOVÁ Lenka GROCH Ladislav BERÁNEK Michal TSCHÖPLOVÁ Svatava ZNOJIL Vladimír VÁCHA Jiří

Rok publikování 2004
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Matrix Biology
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www http://www.sciencedirect.com
Obor Kardiovaskulární nemoci včetně kardiochirurgie
Klíčová slova Triple-vessel disease; Matrix metalloproteinases; Atherosclerotic plaque
Popis Rozvoj poškození cévní stěny je asociován s akumulací proteinů extracelulární matrix. Tyto proteiny jsou degradovány matrix metaloproteinázami. Cílem studie bylo proto testovat asociaci mezi haplotypy čtyř promotorových polymorfismů a nemocí tří koronárních tepen, potvrzenou angiograficky. Frekvence haplotypů byly srovnány se skupinou 196 kontrolních osob bez klinických příznaků koronární nemoci. Prokázali jsme, že haplotyp GCTC byl častěji přítomen u pacientů (P=0,01), kdežto haplotyp GCGC byl pozorován jen u zdravých osob(P=0,001).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info