Informace o publikaci

Regulace a význam exprese vimentinu při diferenciaci monoblastů tranformovaných onkogenem v-myb

Logo poskytovatele
Logo poskytovatele
Autoři

MACEČKOVÁ Vendula BENEŠ Petr ŠMARDA Jan

Rok publikování 2005
Druh Článek ve sborníku
Konference Sborník příspěvků IX. pracovního setkání biochemiků a molekulárních biologů
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Genetika a molekulární biologie
Klíčová slova vimentin; v-Myb; diferenciace
Popis Při studiu diferenciace monoblastů transformovaných onkogenem v-myb (BM2) jsme v diferencujících buňkách pozorovali nárůst hladiny neznámého proteinu, který jsme hmotnostní spektrometrií identifikovali jako cytoskeletární protein vimentin. Transkripčně-aktivačními testy jsme zjistili, že nárůst hladiny vimentinu v buňkách BM2 vystavených forbolovému esteru TPA, trichostatinu A (TSA) či okadaikové kyselině (OA) koreluje s nárůstem aktivity promotoru genu kódujícího vimentin. Dále jsme pozorovali, že transkripce vimentinu je indukovaná transkripčními faktory c-Myb, v-Myb, c-Jun, v-Jun a také aktivovanými jadernými receptory pro kyselinu retinovou. Pro zjištění významu vimentinu při indukované diferenciaci BM2 jsme použili strategii snížení exprese vimentinu pomocí siRNA. U klonů BM2 se sníženou hladinou vimentinu, které byly kultivovány za přítomnosti TPA, respektive TSA, jsme pozorovali výrazně sníženou schopnost tvorby makrofágových polykaryonů a sníženou schopnost fagocytózy. Uvedené výsledky ukazují, že přesně regulovaný nárůst exprese vimentinu je důležitou podmínkou tvorby plně funkčních makrofágových polykaryonů během monocytické/makrofágové diferenciace.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info