Informace o projektu

Úloha vimentinu v monocytické/makrofágové diferenciační dráze

Logo poskytovatele
Kód projektu
GP301/03/D022
Období řešení
1/2003 - 12/2006
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
vimentin, diferenciace, v-myb, makrofág, leukémie

Diferenciace krevních buněk je provázena významnými změnami jejich morfologických a fyziologických vlastností. V jejím průběhu dochází např. ke změnám v množství, struktuře a lokalizaci vimentinových filament, které tvoří důležitou součást cytoskeletu. Především zralé buňky monocytární/makrofágové řady jsou charakterizovány plně rozvinutou sítí vimentinových filament. Kromě této strukturní úlohy uvnitř buněk je vimentin také sekretován do mimobuněčného prostoru, kde se podílí na aktivaci fagocytární schopnosti makrofágů. Předložený projekt je zaměřen na studium úlohy vimentinu při terminální diferenciaci buněk monocytycké/makrofágové diferenciační dráhy. K tomuto účelu použijeme jako model monoblastovou buněčnou linii transformovanou onkogenem v-myb (BM2). Cílem projektu je (1) detailní analýza množství, struktury a lokalizace vimentinu v průběhu diferenciace těchto buněk indukované forbolovým esterem, trichostatinem A a kyselinou retinovou, (2) provedení analýzy, zda je změna hladiny vimentinu esenciální pro morfologickou a funkční diferenciaci buněk monocytové/makrofágové řady, (3) vyhodnocení významu fosforylace vimentinu při diferenciaci těchto buněk, (4) studium regulace exprese vimentinu v průběhu diferenciace a identifikace faktorů, které se této regulace účastní. Předpokládáme, že výsledky této práce přispějí k objasnění molekulárních mechanismů buněčných procesů, které zodpovídají za poruchy diferenciace leukemických buněk a naznačí možnosti, jak tyto poruchy eliminovat.

Publikace

Počet publikací: 10


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info