Informace o publikaci

Agromyzidae (Diptera) of meadows in southern parts of the White Carpathians protected landscape area

Logo poskytovatele
Název česky Vrtalkovití (Diptera, Agromyzidae ) luk v jižní části chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty
Autoři

ČERNÝ Miloš VLK Robert

Rok publikování 2004
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Acta Facultatis Ecologiae
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Obor Ekologie - společenstva
Klíčová slova Agromyzidae; Diptera; meadows; Bílé Karpaty Mts; Czech Republic; species composition; zoogeographical and community analyses; faunistics
Popis Analýzou rozsáhlého materiálu vrtalkovitých (Diptera, Agromyzidae) z Bílých Karpat, čítajícího 874 jedinců, byl potvrzen výskyt 80 druhů. Zvláštní pozornost byla věnována přírodním rezervacím Čertoryje a Porážky v jižní části chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Zmíněný materiál byl analyzován z hlediska druhového složení s ohledem na dominanci, konstanci a typ rozšíření. Zkoumané přírodní rezervace vykazují vysoký standard společenstev vrtalkovitých žijících na karpatských lukách. Obě studované lokality hostí 30 běžných druhů a výrazně se liší přítomností charakteristických druhů stejně jako celkovým počtem zjištěných druhů. V současnosti je z celého území CHKO Bílé Karpaty známo 166 druhů vrtalkovitých, přičemž 27 z nich zde bylo zaznamenáno vůbec poprvé. Z těchto bylo navíc 5 druhů zjištěných nově pro faunu České republiky a 1 druh nově pro Moravu a Slezsko.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info