Informace o publikaci

Prognostic significance of mitotic and apoptotic index and the DNA cytometry in head and neck cancer

Název česky PrognostickĂ vĂznam mitotickĂŠho a apoptotickĂŠho indexu a DNA cytometrie u karcinom hlavy a krku
Autoři

SMILEK Pavel DUŠEK Ladislav VESELÝ Karel ROTTENBERG Jan KOSTŘICA Rom

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Neoplasma
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor ORL, oftalmologie, stomatologie
Klíčová slova Head & neck cancer risk prognosis mitotic/apoptotic index DNA cytometry
Popis CĂlem prĂĄce je analĂza prognostickĂŠ hodnoty mitotickĂŠho a apoptotickĂŠho indexu a DNA flow-cytometrickĂĄ analĂza karcinom hlavy a krku ve vztahu k celkovĂŠmu pežitĂ a intervalu bez pĂznak choroby. Bylo hodnoceno 56 pacient s karcinomem faryngu a supraglottis. CytokinetickĂŠ parametry a proliferanĂ aktivita byly zhodnoceny jako dležitĂŠ prediktory druhĂŠ ady (po stanovenĂ TNM klasifikace, histopatol. Gradingu a DNA stavu nĂĄdoru). MultivarianĂ kombinace tchto marker pispla zejmĂŠna k prognĂłze asnĂch recidiv (p < 0.01). Riziko asnĂŠ recidivy souvisĂ se zvĂšenou mitotickou aktivitou, snĂženou apoptĂłzou, snĂženou S-fĂĄzĂ a signifikantn zvĂšenou G2/M frakcĂ bunnĂŠho cyklu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info