MUDr. Jan Rottenberg, Ph.D.


telefon: 543 182 939
e‑mail:
Základní údaje

Akademické a řídící funkce

Fakulta / Pracoviště MU Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krkuLékařská fakulta
Pracovní zařazení Zástupce přednosty kliniky pro VaV

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krkuLékařská fakulta
Pracovní zařazení Odborný asistent
telefon 543 182 939, 923
e-mail

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 27482
Interní informace Portál MU IS MU