Informace o publikaci

Souhrnné hodnocení teoretického a experimentálního výzkumu Karlova mostu v letech 1994-2004, 1. část

Logo poskytovatele
Autoři

WITZANY Jiří GREGEROVÁ Miroslava WASSERBAUER Richard POSPÍŠIL Pavel

Rok publikování 2005
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Stavební obzor
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Inženýrské stavitelství
Klíčová slova degradatio processes; Charles Bidge; building material; chemical; biochemical; mechanical and physical properties
Popis V letech 1994-2004 se uskutečnil teoretický a experimentální výzkum zaměřený zejména na problematiku vlivu nesilových účinků na kamennou konstrukci Karlova mostu. Teoretický a experimentálním výzkum zahrnoval problematiku historické kamenné konstrukce z hlediska mineralogického a petrografického, problematiku degradačních procesů chemických a biochemických a vliv těchto procesů na fyzikálně mechanické vlastnosti stavebních materiálů Karlova mostu. Součástí tohoto výzkumu bylo dlouhodobé sledování vlhkostí pískovcových a arkózových kamenných bloků, sledování deformací a přetváření mostní konstrukce. Zvláštní pozornost byla věnována numerické analýze vlivu změny teploty na nanmáhání a deformace kamenné mostní konstrukce a její interakce s výplňovými vrstvami tělesa mostu, popřípadě vlivu některých konstrukčních úprav provedených v rámci opravy v letech 1967 až 1975. V rámci numerických analýz byly posouzeny účinky vynucených přetvoření způsobených poklesem, posunem, popř. natočení základové spáry mostních pilířů způsobených povodňovou vlnou. Na základě výsledků a monitorování vlivu vnějšího proastřední na Karlův most byla navržena koncepce opravy narušené mostní konstrukce a metodika dlouhodobého sledování. V článku jsou shrnuty a zhodnoceny hlavní výsledky teoretických a výzkumných prací za uvedené období.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info