Informace o publikaci

Association study of promoter polymorphisms within NOS3 gene with allergic diseases

Logo poskytovatele
Název česky Asociacní studie promotorových polymorfizmu v genu pro NOS3 s alergickými chorobami
Autoři

IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ Lydie STEJSKALOVÁ Andrea ZNOJIL Vladimír VAŠKŮ Anna

Rok publikování 2006
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj International Archives of Allegy and Immunology
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Imunologie
Klíčová slova asthma; gender difference; nitric oxide; polymorphism; NOS3; eNOS; endothelial nitric oxide synthase
Popis Oxid dusnatý(NO) je důležitým mediátorem fyziologických a patologických procesů v dýchacích cestách. Předpokládali jsme, že polymorfizmy v genu pro NOS3 mohou být asociovány s procesem onemocnění. Dvě promotorové varianty(-786C/T and -691C/T) byly analyzovány v české populaci pacientů s alergickým onemocnění [n=671, se subskupinou astmatiků (n=305)] a zdravých kontrol(n=334)pomocí PCR-RFLP analýzy. I když NOS3 -786C/T a -691C/T nebyly asociovány s alergickým onemocněním nebo astmatem, C alela v pozici -786 byla signifikantně asociována s výskytem astmatu u mužů;(p < 0.01, Pcorr < 0.05), ale ne u žen. NOS3 -691C/T polymorfizmus byl v silné vazebné nerovnováze s -786C/T a distribuce kombinovaných genotypů byla marginálně rozdílná mezi astmatickými a zdravými muži. Naše výsledky naznačují, že polymorfizmy v genu pro NOS3 mohou být jedním z faktorů podílejících se na patogeneze astmatu u mužů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info