Informace o publikaci

Nové přístupy k analýze dat testu sémantického výběru

Autoři

FILIP Miroslav URBÁNEK Tomáš

Rok publikování 2005
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Československá psychologie
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Psychologie
Klíčová slova Semantic Selection Test; item analysis; optimal scaling; Rasch model
Popis Článek se věnuje psychometrickým otázkám používání Testu sémantického výběru. Nejprve kritizuje tradiční způsob analýzy dat, který obsahuje logické nedostatky, a navrhuje dva alternativní přístupy - optimální škálování a analýzu založenou na Raschově modelu. Prokazuje, že oba přístupy vedou ke srovnatelným výsledkům - optimální škálování k o něco obecnějším výsledkům dosažitelným i na základě velmi stručných dat a analýza na základě Raschova modelu k detailnějším výsledkům za cenu náročnější výpočetní procedury, která klade na bohatost dat větší nároky. Aplikace obou přístupů s přihlédnutím k jejich výhodám a nedostatkům odkrývá validní výsledky, se kterými lze dále interpretačně pracovat podle kontextu výzkumné nebo diagnostické situace.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info