Informace o publikaci

Habitat diversity of central European fens in relation to environmental gradients and an effort to standardise fen terminology in ecological studies

Název česky Stanovištní diverzita středoevropských slatinišť ve vztahu k faktorům prostředí a snaha o standardizaci slatiništní terminologie v ekologických studiích
Autoři

HÁJEK Michal HORSÁK Michal HÁJKOVÁ Petra DÍTĚ Daniel

Rok publikování 2006
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Ekologie - společenstva
Klíčová slova Bog; Conductivity; Molluscs; Mire ecology; PH; Poor–rich gradient; Vegetation
Popis Diskusní a souhrný příspěvek, který se zabývá otázkou terminologie rašelinišť a klasifikací biotopů slatin podél gradientu vápnitosti. Navržené typy jsou testovány vzhledem k parametrům prostředí a složení flóry a fauny.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info