Informace o projektu

Informace o projektu
Diverzita mokřadní vegetace v bulharských pohořích

Kód projektu
KJB6163302
Období řešení
1/2003 - 1/2005
Investor / Programový rámec / typ projektu
Akademie věd ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
Rašeliniště, mokřady, vegetace, diverzita, Balkán

Projekt si klade za cíl vyplnit jednu z největších mezer v poznání evropské vegetace, kterou je absence údajů o mokrřadní vegetaci v bulharských horských oblastech. Diverzita a druhové složení cévnatých rostlin a mechorostů ve vztahu k hlavním ekologický m faktorům budou zkoumány na prameništích, rašeniništích, vlhkých a mokrých loukách, v porostech, vysokých ostřic a v subalpinské vysokobylinné a křovinné vegetaci. Všechna dostupná data o této vegetaci budou (i) syntetizována za použití ordinačních meto d a metod formalizované klasifikace vegetace, (ii) použita v syntetických studiích o variabilitě a rozšíření málo známých mokřadních společenstev ve střední a jv. Evropě a o vlivu regionální flóry na druhové složení různých mokřadních biotopů a (iii) sro vnána s daty z ostatních evropských regionů. Projekt bude realizován v úzké spolupráci s Botanickým ústavem Bulharské akademie věd.

Publikace

Počet publikací: 18


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info