Informace o publikaci

Kouření matek v těhotenství ve vztahu k poruchám psychického a motorického vývoje dětí ve věku 3 a 5 let

Autoři

KUKLA Lubomír HRUBÁ Drahoslava TYRLÍK Mojmír

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Psychológia a patopsychológia dieťaťa
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta Filozofická fakulta Pedagogická fakulta Fakulta sociálních studií

Citace
Obor Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství
Klíčová slova smoking during pregnancy; preschool age; behavioral disorders; retardation of psychic development
Popis Četné zahraniční studie potvrdily, že kouření matek v těhotenství je nezávislým rizikovým faktorem pro výskyt různých typů poruch chování dětí, zejména hyperaktivity, poruch pozornosti a antisociálních vztahů. Na zkoumání těchto asociací jsme se zaměřili při analýze dat získávaných v různých etapách prospektivní longitudinální studie ELSPAC. Znaky charakterizující motorický, psychosociální, mentální vývoj a temperament dětí byly vybírány z údajů matek a ošetřujících lékařů při vyšetřovaní dětí ve 3 letech a v 5 letech věku. Prenatální a časná postnatální expozice dětí cigaretovému kouři byla hodnocena dle výpovědí matek o kuřáckém chování zjišťovaných za 6 týdnů po porodu. Sledované údaje byly získány od 3.400 tříletých a 4.983 pětiletých dětí: 90,5 % z obou etap vyšetření nebylo exponováno, 7,2% dětí mělo matky kouřící po dobu celého těhotenství. Rozdíly mezi nimi byly statisticky hodnoceny v programu SPSS (testy Pearsonův chí-kvadrát, lineárních asociací, poměr pravděpodobnosti, ANOVA). Podle výpovědí matek byla prenatální expozice dětí pasivnímu kouření spojena s významně častější absencí dovedností vyžadujících složitější motorickou koordinaci, výskytem údajů o roztržitosti, neschopnosti soustředění, hyperaktivitě, absenci sociálních her a kontaktů s ostatními dětmi, projevech agresivního chování. Ve věku 5 let se v exponované skupině častěji projevily signály možného opoždění vývoje školní zralosti. Lékaři při vyšetření v obou věkových etapách významně častěji nacházeli u exponovaných dětí opoždění psychického vývoje v oblasti rozvoje slovního projevu, soustředění, socializace, školní zralosti a výrazný negativismus. Významně vyšší byla u těchto dětí i frekvence poruch spánku a jídla a naopak nejnižší výskyt jasné preference pravé ruky.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info