In-situ studie Si a Ge interdifuse v Si kaskádových strukturách

Základní údaje

Originální název IN-SITU INVESTIGATIONS OF SI AND GE INTERDIFFUSION IN SI CASCADE STRUCTURES
Autoři
Mojmír Meduňa
Jiří Novák
Václav Holý
Claudiu Falub
Günther Bauer
Detlev Grützmacher

Další údaje

Citace MEDUŇA, Mojmír, Jiří NOVÁK, Václav HOLÝ, Claudiu FALUB, Günther BAUER a Detlev GRÜTZMACHER. IN-SITU INVESTIGATIONS OF SI AND GE INTERDIFFUSION IN SI CASCADE STRUCTURES. Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology, Praha, 2006, roč. 13, č. 3, s. 161. ISSN 1211-5894.
Originální název angličtina
Obor Fyzika pevných látek a magnetismus
Druh Článek v odborném periodiku
Klíčová slova x-ray diffraction; interdiffusion; SiGe

Anotace

Studovali jsme sérii deformačně symetrizovaných struktur mnohonásobných kvantových jam vypěstovaných na Si0.25Ge0.25 a Si0.5Ge0.5 pseudosubstrátech. Obsah Ge v těchto strukturách byl 30% a 80% s periodami multivrstev v rozsahu od 6 do 13 nm. Reciproké mapy rtg reflexe a difrakce pro všechny struktury byly zaznamenány za pokojové teploty a během žíhání.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info