Informace o projektu
Fyzikální a chemické vlastnosti pokročilých materiálů a struktur

Kód projektu
MSM0021622410
Období řešení
1/2005 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Středoevropský technologický institut
Klíčová slova
momentálně nejsou k dispozici

Předmětem výzkumného záměru je studium nových materiálů a jevů, které vyžadují komplexní fyzikální i chemický přístup. Záměr je soustředěn na (1) samouspořádané nanostruktury, supermřížky, kvantové jámy, dráty a tečky, (2) vysokoteplotní supravodiče, supermřížky supravodič/magnetikum, (3) technologicky důležité objemové materiály a příměsi v nich, (4) polymery s křemíkovou páteří, (5) termodynamické vlastnosti, fázové transformace, difúze a uspořádávací procesy v pokročilých intermetalických sloučeninách a tenkých vrstvách, (6) přípravu oxidických a hybridních materiálů nekonvenčními metodami a studium mechanismů těchto procesů. Záměr sjednocuje relevantní problematiku několika fyzikálních a chemických pracovišť fakulty. Navazuje na úspěšné řešení současného záměru MSM 143100002 "Fyzikální vlastnosti nových materiálů" a představuje jeho zřetelné rozšíření. Propojení příbuzných a tradičně silných směrů je v zájmu plánovaného rozvoje fakulty a univerzity jako výrazných výzkumných pracovišť. Cílem výzkumného záměru je dosažení výsledků na špičkové úrovni, publikovaných v předních mezinárodních časopisech a prezentovaných na mezinárodních konferencích. Cíle jsou zásadně v oblasti základního výzkumu, v několika směrech mají zřetelný aplikační potenciál.

Publikace

Počet publikací: 483


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 49 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info