Informace o publikaci

Budget Deficit in the Public Choice Perspective

Název česky Rozpočtový deficit v pojetí teorie veřejné volby
Autoři

VORÁČOVÁ Naďa

Rok publikování 2007
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Popis V posledních letech můžeme pozorovat trend rostoucích fiskálních deficitů ve většině post-tranzitivních zemí i rozvinutých ekonomik. Tyto nerovnováhy často přetrvají po několik let a následně zvyšují úroveň veřejného dluhu. V teorii veřejné volby jsme konfrontováni s racionálními jedinci, kteří tvoří politické rozhodováni (a zároveň tedy i fiskální politiku) a kteří jednají v kolektivním rozhodovacím procesu podle stejných zásad jako v ekonomické směně na svobodném trhu. Jak potom ale mohou tito jedinci souhlasit s tímto vývojem v oblasti fiskální politiky? Lze deficitní financování veřejných výdajů považovat za racionální? Tato prezentace ukazuje, že dluhové financování kolektivních statků může být rozumné, podobně jako vyhlazování spotřeby v oblasti soukromé volby. Prezentace se také zabývá důsledky takového racionálního rozhodování, zvláště následnými problémy s veřejným dluhem. Pozornost je dále soustředěna na specifika tranzitivních ekonomik (zvláště ve Střední Evropě) a jejich vliv na rozhodování v oblasti veřejných financí.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info