Informace o projektu

Informace o projektu
Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky

Kód projektu
1M0524
Období řešení
1/2005 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta
Klíčová slova
růstová výkonnost, stabilita, institucionální kvalita, inovační výkonnost
Spolupracující organizace
Národní vzdělávací fond, o. p. s.
Centrum ekonomických studií VŠEM

V rámci projektu Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky se ESF MU zabývá vědeckovýzkumnými aktivitami, které jsou zaměřeny do dvou stěžejních oblastí. V oblasti makroekonomie se sekce zabývá identifikací faktorů hospodářského růstu, jak na nabídkové, tak na poptávkové straně. Růst výstupu je dekomponován na příspěvky jednotlivých výrobních faktorů. V mezinárodním srovnání je analyzován vliv technologického pokroku. Na poptávkové straně je výzkum zaměřen na makroekonomické veličiny ovlivňující soukromou spotřebu, disponibilní důchod, míru úspor domácností, spotřebitelské ceny apod. Analýza sleduje strukturu i dynamiku veličin v mezinárodním srovnání.
Těžiště spočívá ve zkoumání monetární politiky a jejího vlivu na malou otevřenou, inflačně cílenou ekonomiku. Je analyzováno optimální chování centrální banky představované variantními monetárními pravidly, včetně jejich výběru a testování robustnosti. Dalším předmětem výzkumu je vliv vnějších šoků na růst a stabilitu ekonomiky, identifikace možných zdrojů makroekonomické nestability a možností centrální banky při stabilizaci výstupu a inflace a v neposlední řadě také vliv zvolené monetární politiky a inflačního cílení na ekonomický růst. Předmětem výzkumných aktivit je rovněž význam a pojetí monetární ekonomie a monetární politiky v rámci rozšířené EU a chystaného přijetí Eura (režim ERM 2). Z tohoto hlediska jde zejména o správné propojení makroekonomických cílů monetární a fiskální politiky.

Publikace

Počet publikací: 706


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 71 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info