Informace o publikaci

The role of base saturation and altitude in habitat differentiation within Philonotis in springs and mires of three different European regions

Název česky Role nasycení bázemi a nadmořské výšky ve stanovištní diferenciaci druhů rodu Philonotis na prameništích a rašeliništích třech rozdílných evropských území
Autoři

HÁJKOVÁ Petra SHAW Blanka HÁJEK Michal HINTERLANG Dirk PLÁŠEK Vítězslav

Rok publikování 2007
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj The bryologist
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Ekologie - společenstva
Klíčová slova Alps; Bulgaria; bryophytes; ecological niche; Europe; HOF response model; pH; Philonotis; water conductivity; West Carpathians
Popis Zkoumali jsme roli nasycení bázemi (pH, konduktivita vody) a nadmořské výšky ve stanovištní diferenciaci druhů rodu Philonotis. Modelovými územími byla prameniště a rašeliniště třech rozdílných evropských území. Diverzifikace nik byla konzistentní mezi regiony.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info