Informace o publikaci

Old Environmental Contamination in Czech Legal System

Název česky Staré ekologické zátěže v českém právním řádu
Autoři

JANČÁŘOVÁ Ilona

Druh Článek ve sborníku
Konference 12th Conference on Environment and Mineral Processing, Part III
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova environmental contamination responsibility hazardous waste
Popis Nakládání s nebezpečným odpadem vedlo v minulosti ke kontaminaci různých složek životního porstředí, zejména půdy a vod. V současné době právo obsahuje právní požadavky směřující k předcházení vzniku ekologických zátěží. Nicméně ty staré dosud existují a představují závažný problém, jak kontaminaci odstranit. Cílem příspěvkuk je poukázat na to, jak otázka kontaminace životního prostředí je řešena v režimu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znněí.
Související projekty: