Informace o publikaci

Nové germánské sídliště s nálezem terry sigillaty v Mikulovicích, okr. Pardubice

Autoři

SEDLÁČEK Radko HALAMA Jakub JÍLEK Jan

Rok publikování 2008
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Nález 7 fragmentů sigillaty pocházející z jediné nádoby je v rámci Čech dosti výjimečný, na základě analýzy reliéfní výzdoby a kolku byla určena jako výrobek mistra Laxtucissy, působícího v období cca 150 170 180 n.l. ve středogalských dílnách. Přibližně do tohoto časového období právě spadá též většina blíže datovatelných nálezů TS z Čech středogalské provenience. Zjištění z Mikulovic spolu s dalšími nálezy z prostoru mikulovické planiny např. z Blata, Dražkovic, Třebosic a Dřenic, zřetelně poukazují na koncentraci památek z doby římské na Pardubicku. Germánské osídlení, se od zmíněné oblasti dále rozprostírá i jižním směrem na Chrudimsko. S významnějších lokalit uveďme Úhřetice, Tuněchody a Hrochův Týnec. Je tedy zřejmé, že širší oblast mezi Pardubicemi a Chrudimí spolu s povodím řeky Loučné představuje tak jako v předchozích obdobích pravěkého vývoje významnou sídelní oblast východních Čech.
Související projekty: