Informace o publikaci

Úloha genetické predispozice při vzniku a rozvoji alergického astmatu

Autoři

IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ Lydie

Rok publikování 2008
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Alergie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Epidemiologie, infekční nemoci a klinická imunologie
Klíčová slova gene; polymorphism; haplotype; predisposition; NOS; asthma; multifactorial
Popis Alergické nemoci se řadí do skupiny multifaktoriálně podmíněných stavů, v jejichž patogenezi se uplatňují interakce genetických faktorů a vlivů zevního prostředí. Ačkoliv výzkum genetiky astmatu je velmi složitý, je nezbytný jak pro pochopení etiopatogeneze, tak i pro možné cílené farmakologické ovlivnění alergického zánětu.
Související projekty: