Informace o publikaci

The ways leading to identification of potential biomarkers in SELDI-TOF MS based proteomic studies

Název česky Způsoby identifikace potenciálních biomarkerů detekovaných v proteomických studiích na bázi SELDI-TOF MS
Autoři

BOUCHAL Pavel HERNYCHOVÁ Lenka MUDROCHOVÁ Monika BROŽKOVÁ Kristýna SOBOTKOVÁ Jarmila GARBIS Spiros D. NOVÁK Petr VYZULA Rostislav NENUTIL Rudolf VOJTĚŠEK Bořivoj

Rok publikování 2008
Druh Článek ve sborníku
Konference 8th Siena Meeting: From Genome To Proteome: Integration and Proteome Completion.
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Biochemie
Klíčová slova SELDI-TOF MS; biomarkers; protein isolation and identification; mass spectrometry
Popis SELDI-TOF MS je metoda proteinového profilování často používaná v klinické proteomice pro screening a vyhledávání biomarkerů. Naše úsilí v posledním roce bylo zaměřeno na identifikaci potenciálních markerových proteinů detekovaných v SELDI studicích potkaní plazmy a tkáně karcinomu prsu pomocí vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrie. V rámci prezentace je srovnáván přínos následujících metod pro separaci a identifikaci proteinů: tricinová elektroforéza, dvourozměrná gelová elektroforéza, LC-MS/MS, FT-ICR a iTRAQ-2DLC-MS/MS pro identifikaci proteinů v SLEDI studiích. Na základě prezentovaných zkušeností jsme vyvinuli vlastní protokol zalkožený na kombinaci následujících metod: preseparace na IMAC kolonkách, reverzně fázová kapalinová chromatografie, SELDI profilování, tricinová elektroforéza a MS/MS identifikace proteinů. Pomocí tohoto přístupu jsme identifikovali několik proteinů potenciálně souvisejících s procesy vzniku a vývoje nádorů a účinku cytostatik.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info