Informace o publikaci

Rozhodčí řízení - alternativa k řízení soudnímu

Autoři

ROZEHNALOVÁ Naděžda

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Právní fórum
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova arbitration - litigation - sources - doctrine
Popis Rozhodčí řízení představuje způsob řešení sporů, který patří neoddělitelně k realitě dnešního obchodního styku. Samozřejmě, jeho provádění doprovázejí jak teoretické diskuse týkající se povahy některých otázek, tak i výstřelky znehodnocující tento způsob řešení sporů. Diskuse jak o výhodách tohoto řízení, tak o problémech umožňujících zneužívání jeho slabších stránek jsou nutné. Ať již jako možný základ budoucích legislativních úprav, nebo i zdroj poznání pro právní veřejnost.
Související projekty: