Informace o publikaci

ANALYSIS OF MIXTURES OF ORGANIC VOLATILE COMPOUND IN WATER BY MIMS. SEMIQUANTITATIVE EVALUATION OF DATA

Název česky ANALÝZA SMĚSI TĚKAVÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK VE VODNÉM PROSTŘEDÍ POMOCÍ MIMS. SEMIKVANTITATIVNÍ VYHODNOCENÍ DAT
Autoři

KEBRLOVÁ Natálie JANDERKA Pavel

Rok publikování 2009
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Collection of Czechoslovak Chemical Communications
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Fyzikální chemie a teoretická chemie
Klíčová slova Membrane introduction mass spectrometry MIMS - Direct inlet probe DIP- Volatile organic compounds VOC- Mixture analysis- Chemometrics
Popis Chemometrická analýza intenzit iontových proudů měřených pomocí MIMS byla demonstrována na dvou směsích ve vodních roztocích nepolární směs obsahovala benzen toluen pxylen (sada I) a polární směs obsahovala metanol etanol propan1ol (sada II). Získaná MIMS data byla vyhodnocena off line pomocí řešitele (nástroje Microsoft Excelu) a poté ověřena výpočtem relativních koncentrací složek ve směsích. Přičemž jsme předpokládali aditivitu iontových proudů pocházejících z fragmentace složek, nezávislou permeaci plynů pocházejících ze složek směsi přes membránu do MS, unimolekulární podmínky v iontovém zdroji MS. Sada I penetrovala přes membránu ve shodě s modelovou analýzou a získané relativní koncentrace byly v přiměřeném souladu s předvolenými hodnotami. Právě naopak, pro sadu II nebylo dosaženo shody mezi nastavenými a vypočtenými relativními koncentracemi vzhledem k vysoké dielektrické permitivitě alkoholů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info