Informace o projektu

Interakce mezi chemickými látkami, prostředím a biologickými systémy a jejich důsledky na globální , regionální a lokální úrovni (INCHEMBIOL)

Kód projektu
MSM0021622412
Období řešení
1/2005 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta/Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
-

Základním předmětem záměru je komplexní studium vztahů mezi chemickými látkami přítomnými ve složkách životního prostředí a jejich biologickými účinky, studium osudu především persistentních chemických látek v prostředí, jejich vlivů na prostředí a živé organismy včetně člověka.
Osud je v tomto pojetí představován souhrnem transportních (od jejich vstupů do prostředí, přes transport ve složce, kam primárně vstupují, transport mezi složkami a dálkový transport prostředím) a transformačních procesů (abiotické a biotické transformace). Zahrnuje také studium distribučních rovnováh, vlastností podmiňujících jejich chování v prostředí, průběhu transformačních reakcí a jejich produktů.


Takové zaměření je součástí dlouhodobých výzkumných aktivit centra RECETOX. Je založeno na hledání příčinných souvislostí mezi chemickou (přítomnost chemických látek v prostředí) a biologickou (mechanismy účinků na živé organismy) částí problému chemické kontaminace prostředí. Takový komplexní přístup vyžaduje interdisciplinární, týmovou spolupráci specialistů řady přírodovědných disciplin a je velmi přístrojově a finančně nákladnou záležitostí.


Předkládaný výzkumný záměr je zaměřen na získání nových vědeckých informací a experimentálních údajů souvisejících s problémem chemické kontaminace prostředí persistentními, toxickými látkami (persistentní organické polutanty, těžké kovy, organokovové látky) a jeho důsledky. Tuto kontaminaci je potřeba jednak odlišit od přirozené migrace látek v atmosféře, biosféře a geosféře, jednak sledovat její interakce s prostředím v rámci těchto sfér.


Cílem předkládaného výzkumného záměru je tedy poznání osudu a negativních dopadů chemických látek v reálných ekosystémech za propojení aktivity několika vědních disciplín studujících:(i) chemické látky v prostředí - jejich osud, transport a transformace, distribuci ve složkách a mezi složkami; jejich stanovení v různých abiotických a biotických složkách životního prostředí, (ii) abiotické procesy v prostředí - diferenciaci a migraci látek v atmosféře a geosféře, geologii, geochemii, paleontologii a klimatologii; iii) vlivy chemických látek na živé organismy - biochemickou toxikologii, genotoxikologii, ekotoxikologii, ekologickou epidemiologii; (iv) ekologická a humánní rizika kombinující poznatky více disciplin pro kvantifikaci existujících rizik.


Výsledky

-

Publikace

2015

LA-ICP-MS a laterální mapování

VAŠINOVÁ GALIOVÁ Michaela

2014

Způsob přípravy vzorků pro atomové spektrometrické techniky

PREISLER Jan KANICKÝ Viktor VACULOVIČ Tomáš — FOLTYNOVÁ Pavla — PEŠ Ondřej

2013

A new liquid chromatography-tandem mass spectrometry method using atmospheric pressure photo ionization for the simultaneous determination of azaarenes and azaarones in Dutch river sediments

BRULÍK Jan — ŠIMEK Zdeněk — DE VOOGT Pim

Comparison of extraction techniques for the isolation of explosives and their degradation products from soil

UNGRÁDOVÁ Ivana — ŠIMEK Zdeněk — VAVROVA Milada — STOUPALOVA Michaela — MRAVCOVA Ludmila

Compositional evolution of grossular garnet from leucotonalitic pegmatite at Ruda nad Moravou, Czech Republic; a complex EMPA, LA-ICP-MS, IR and CL study

GADAS Petr NOVÁK Milan — TALLA Dominik — VAŠINOVÁ GALIOVÁ Michaela

Determination of distribution coefficients of polycyclic aromatic nitrogen heterocycles using solid-phase microextraction

BRULÍK Jan — VRANA Branislav — ORAVEC Michal — ŠIMEK Zdeněk

Determination of pore water composition during long term interaction of bentonite substrates with water media: Comparative study

HANULÁKOVÁ Dana — ZEMAN Josef — VAŠÍČEK Radek — PŘIKRYL Richard — KUCHOVSKÝ Tomáš

Engineering Enzyme Stability and Resistance to an Organic Cosolvent by Modification of Residues in the Access Tunnel

KOUDELÁKOVÁ Táňa CHALOUPKOVÁ Radka BREZOVSKÝ Jan PROKOP Zbyněk — ŠEBESTOVÁ Eva — HESSELER M. — KHABIRI M. — PLEVAKA M. — KULIK D. — KUTA SMATANOVA I. — REZACOVA P. — ETTRICH R. — BORNSCHEUER U.T. — DAMBORSKÝ Jiří

Interaction of temperature and an environmental stressor: Moina macrocopa responds with increased body size, increased lifespan, and increased offspring numbers slightly above its temperature optimum

ENGERT Antonia — CHAKRABARTI Shumon — SAUL Nadine — BITTNER Michal — MENZEL Ralph — STEINBERG Christian E W

Is the Helmholtz resonator a suitable tool for prediction of the volumes of hidden cave spaces?

LANG Marek FAIMON Jiří

Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 173 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info