Informace o publikaci

Pico-droplets generated by inkjet printers used for the calibration of ambient aerosols analysis by synchrotron radiation excited total reflection X-ray fluorescence spectrometry (SR-TXRF)

Autoři

FITTSCHEN Ursula HAUSCHILD S. AMBERGER M. LAMMEL Gerhard STRELI S. FÖRSTER S. WOBRAUSCHEK P. JOKUBONIS C. PEPPONI G. FALKENBERG G. BROEKAERT José

Rok publikování 2006
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Spectrochimica Acta B
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6THN-4M877DM-2&_user=10&_coverDate=11%2F30%2F2006&_rdoc=5&_fmt=high&_orig=browse&_srch=doc-info(%23toc%235287%232006%23999389989%23638651%23FLA%23display%23Volume)&_cdi=5287&_sort=d&_docanchor=&_c
Obor Vliv životního prostředí na zdraví
Klíčová slova Calibration; Pico-droplet; Inkjet printer; SR-TXRF; Aerosol analysis
Popis A new technique for the deposition of standard solutions on particulate aerosol samples using picodroplets for elemental determinations with total reflection X ray fluorescence spectrometry (TXRF) is described.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info